Basket_selected Koszyk
Koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.papillon-shop.pl jest przedsiębiorstwo handlowo usługowe Papillon z siedzibą w Kielcach, zwane w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej www.papillon-shop.pl.
 3. Klientami  sklepu internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz firmy,  zwane w dalszej części regulaminu Klientem.
 4. Zamawiając towar na stronie internetowej www.papillon-shop.pl Klient przystępuje do zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym.
 5. Transakcje dokonywane za pośrednictwem sklepu www.papillon-shop.pl zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

 

§2. Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie www.papillon-shop.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe i ręcznie wykonane.
 3. Ceny produktów znajdujących się w polskiej wersji sklepu internetowego www.papillon-shop.pl są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą jest cena podana przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.papillon-shop.pl, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do klienta. Koszty dostawy produktu pokrywa Klient.
 5. Zniżki wynikające z ewentualnych rabatów podanych na stronie internetowej www.papillon-shop.pl oraz kuponów rabatowych nie sumują się.

 

§3.  Zamówienia

 1. Realizacja transakcji dokonuje się po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony www.papillon-shop.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila potwierdzającego zamówienie i informującego o sposobie dokonania płatności.
 3. Sprzedający czeka 7 dni roboczych na zaksięgowanie płatności Klienta. Z chwilą otrzymania płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie może zostać anulowane.
 4. W przypadku błędnych informacji zawartych w treści potwierdzenia zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź telefoniczną.
 5. Dokonanie zamówienia na stronie www.papillon-shop.pl  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§4. Płatności

 1. Płatności za zamówione towary można dokonać za pośrednictwem przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

 

§5. Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta.
 2. Towar jest wysyłany w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 3. Klient ma możliwość wyboru sposobu doręczenia towaru – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Cennik dostaw:
  - paczka pocztowa priorytetowa – 15 zł
  - wysyłka kurierem – 20 zł
  - w przypadku zakupów na kwotę powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.
  - koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie.
 5. Do każdego zakupionego produktu Sprzedający dołącza dowód zakupu w postaci faktury VAT bądź rachunku uproszczonego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenia towaru powstałe po przekazaniu go przewoźnikowi.

 

§6. Zwroty i reklamacje

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.papillon-shop.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Klientowi.
 2. Zwrot towaru może nastąpić jedynie jeśli towar był nieużywany.
 3. W przypadku zwrotu Klient odsyła towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu na adres firmy. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić równowartość kwoty wpłaconej przez Klienta na podany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji otrzymanego towaru w razie niezgodności towaru z umową, uprzednio zawiadamiając Sprzedającego drogą mailową bądź telefoniczną.
 6. Reklamacji można dokonywać w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, wysyłając na adres Sprzedającego towar wraz z opisem wady i dowodem zakupu.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający w ciągu 14 dni wymienia towar na pełnowartościowy bądź zwraca należność na towar na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 8. Reklamacji nie podlegają towary użytkowane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Podstawą reklamacji nie mogą też być różnice w cechach towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

§7. Postanowienia końcowe

  1. Dokonując rejestracji na stronie www.papillon-shop.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego www.papillon-shop.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  2. Towary prezentowane na stronie www.papillon-shop.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są wymieniane w celach identyfikacyjnych i są własnością firmy Papillon. Sprzedający posiada również prawa majątkowe do elementów graficznych zamieszczonych na stronie www.papillon-shop.pl. Kopiowanie i wykorzystywanie ww. elementów jest zabronione.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie i zasadach funkcjonowania sklepu internetowego.